Zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Dane firmy

Rok:
Uwaga: W przypadku składania zległych sprawozdań za poprzednie lata - dla każdego roku należy przesłać osobne zestawienie.

Czy emisja występująca w Państwa firmie pochodzi tylko z silników spalinowych oraz/lub kotłów grzewczych?

Dodatkowe emisje wyliczane są indywidualnie: spalanie paliw w nagrzewnicach, palnikach, agregatach prądotwórczych, ubytek czynnika z klimatyzacji lub urządzeń chłodniczych, malowanie, lakierowanie, drukowanie (inne niż biurowe), spawanie, szlifowanie, cięcie, ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, przeładunek oleju napędowego/benzyny, specyficzne procesy technologiczne (produkcyjne). Zachęcamy do kontaktu na adres srodowisko@rev-log.com w celu skorzystania z pakietu rozszerzonego.

Pakiet samochodowy (rozliczanie paliwa spalonego w pojazdach służbowych): raport do KOBiZE + sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego = 250 zł netto (cena regularna 580 zł netto).


Jeśli są Państwo podmiotem, który powoduje dodatkowo emisje do powietrza z kotłów grzewczych, promocja również obowiązuje w tym zakresie.
Zachęcamy do skorzystania z pakietu samochodowego oraz grzewczego: raport do KOBiZE + sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego w promocyjnej cenie 350 zł netto (cena regularna 580 zł netto).W celu sporządzenia raportu do KOBiZE konieczne jest utworzenie konta w Krajowej bazie. Czy są Państwo zarejestrowani w Krajowej bazie?

Procedura dodawania nowego dodatkowego użytkownika w KOBiZE
 1. Należy wejść na stronę https://krajowabaza.kobize.pl/ i zalogować się do systemu jako użytkownik główny. Należy pamiętać, że tylko użytkownik główny może dodawać użytkowników dodatkowych. Dla jednego podmiotu może zostać wybrany tylko jeden użytkownik główny, natomiast dla użytkowników dodatkowych nie ma nałożonego limitu w liczbie przypisanych użytkowników.
 2. Po zalogowaniu się do Bazy KOBiZE należy wybrać podmiot, dla którego będzie dodawany nowy użytkownik z listy podmiotów, poprzez kliknięcie w opcjach „wybierz”.
 3. Z menu należy wybrać zakładkę „Panel użytkownika”, a następnie „Zarządzanie dodatkowymi użytkownikami”.
 4. W kolejnym kroku system przekieruje do listy dodatkowych użytkowników dla wybranego podmiotu. Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć w zielony przycisk po prawej stronie „+dodaj nowego dodatkowego użytkownika”.
 5. Należy uzupełnić dane użytkownika dodatkowego ze strony RLG:
  1. a. Imię: Aleksandra
  2. b. Nazwisko: Gembora
  3. c. Adres e-mail: srodowisko@rev-log.com
  4. d. Numer telefonu: 22 2138 206
  5. oraz
  6. zakres czynności, do których uprawniony jest dodatkowy użytkownik na koncie podmiotu: należy zaznaczyć wszystkie checkboxy dotyczące uprawnień nadawanych nowemu użytkownikowi dodatkowemu i zaznaczyć wszystkie MKzŚ (miejsca korzystania ze środowiska), do których będzie miał dostęp użytkownik dodatkowy.
 6. W ostatnim kroku należy wybrać „zapisz”. Po zapisaniu danych dotyczących nowego użytkownika dodatkowego dedykowany użytkownik dostanie powiadomienie mailowe z zaproszeniem do Bazy KOBiZE
Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych oraz zapewnienie Państwu pełnej kontroli procesów zarządzania kontem, rekomendujemy samodzielne zakładanie konta i ustanawianie pracownika RLG jako użytkownika dodatkowego (według procedury).

Jeżeli jednak będą Państwo zainteresowani przekazaniem nam działań operacyjnych związanych z rejestracją, prosimy o kontakt na adres srodowisko@rev-log.com w celu uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu procesu oraz niezbędnych danych.

Formularz został wysłany
Dziękujemy za zgłoszenie